A A A drukuj stronę

Historia

          Stowarzyszenie powstało w 2001 roku w okolicznościach bardzo dramatycznych. U podstaw jego zawiązania legło przeświadczenie o słabości państwa w radzeniu sobie z aktywnością zorganizowanej przestępczości, przejawiającej się bardzo brutalnymi metodami. Obywatele - nękani napadami i uprowadznieami najbliższych członków rodziny, wymuszeniami rozbójniczymi, źle oceniający działania Policji i prokuratury - postanowili wziąć sprawy we własne ręce. 

          W ciągu tych lat działania Stowarzyszene nie tylko przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa swoich członków, lecz także udzielało zewnętrznej pomocy w wielu sprawach. Ze wsparcia Stowarzyszenia skorzystało kilkaset osób z całej Polski, w różnych kwestiach - od najcięższych gatunkowo zabójstw, uprowadzeń dla okupu, wymuszeń rozbójniczych po szantaże i zastraszenia. Obszar pomocy udzielanej przez Stowarzyszenie objął swoim zasięgiem całą Polskę. Niestety, do dzisiaj jest jedną z wielu prób podejmowanych przez obywateli w celu porawy stanu bezpieczeństwa, która nie jest traktowana partnersko przez Policję czy prokuraturę. Inicjatywa cały czas pozostaje po stronie Stowarzyszena i jemu podobych, czasami tylko spotyka się z akceptacją, rzadko z aktywnością tych organów. Stan taki jest z oczywistych powodów szkodliwy, choćby wobec marnowania sił społecznych w walce ze zorganizowaną przestępczością. A pole do działania jest niezwykle szerokie. 

          Obywatele polscy zagrożeni są uprowadzeniami, w tym tymi dla okupu, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Dla określenia prawdziwych danych statystycznych i praktyki prowadzenia czynności śledczych i operacyjnych, powstające prace naukowe są tak dalece teoretycznie, że nie mogą wnieść do praktyki niczego wartościowego. Zmiana nastawiena służb państwowych w tym względzie w zdecydowany sposób może się przyczynić do zaktywizowania relacji pomiędzy doktryną i praktyką, z obopólną korzyścią. 

          Z tego miejsca chcelibyśmy zachęcić Państwa do takiego sposobu myślenia i wykorzystania tej znakomitej okazji dla dobra nas, tych, którzy mogąc najmniej, słusznie oczekują od państwa skutecznej ochrony.

 

 

 

 

 

 


Informacje kontaktowe
e-mail: bezpiecznemiasto@bezpiecznemiasto.org
kontakt telefoniczny z Dyrektorem Stowarzyszenia: 607 090 050
strony internetowe olsztyn